Operacje skoliozy

Operacje bocznego skrzywienia kręgosłupa

 
Wskazania
Cele i oczekiwane efekty
Techniki
Zagrożenia

 

Skolioza idiopatyczna występuje w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania. Wrodzona skolioza jest chorobą, którą powodują wady wrodzone kręgosłupa, natomiast skolioza występująca w wieku dojrzałym jest spowodowana procesami starzenia się kręgosłupa.

Istnieją także skoliozy wtórne np. nerwowo-mięśniowe po urazach kręgosłupa lub w przebiegu dziecięcego porażenia mózgowego.

Celem leczenia operacyjnego skoliozy jest zatrzymanie narastania i korekcja skrzywienia. Po przekroczeniu 50o skrzywienia załamują się naturalne procesy kompensacyjne organizmu i zazwyczaj skrzywienie nieuchronnie pogłębia się.

 

 

Wskazania od leczenia operacyjnego

  • Skrzywienie przekraczające 40 stopni,
  • Narastanie skrzywienia pomimo rehabilitacji i gorsetowania,
  • Pogorszenie sylwetki, narastanie garbu żebrowego i asymetrii talii i łopatek
  • Brak akceptacji własnej sylwetki przez pacjenta.

 

Cele i oczekiwane efekty

Celem operacji jest przede wszystkim zahamowanie progresji skrzywienia.

Oczekiwane efekty.

Poprawa sylwetki: korekcja skrzywienia, zmniejszenie garbu żebrowego, wyosiowanie tułowia i odtworzenia naturalnych krzywizn kręgosłupa są ważne, także ze względu na profilaktykę rozwoju choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa.

 

Powyższe cele uzyskuje się poprzez korekcję skrzywienia we wszystkich 3 płaszczyznach (3D) oraz doprowadzenie do usztywnienia i zrostu operowanego odcinka kręgosłupa.

 

 

Techniki chirurgiczne

Aktualne techniki operacyjne pozwalają na jednoczasową, segmentarną korekcję skoliozy we wszystkich trzech płaszczyznach.

W leczeniu skolioz idiopatycznych stosuje się jeden z dwóch dostępów operacyjnych.

 

Dostęp tylny – spondylodeza tylna.

 

 

Jest to najczęstszy typ operacji. Do tego zabiegu kwalifikuje się pacjentów z pierwotnie podwójnym skrzywieniem. Cięcie wykonuje się na plecach ponad wyrostkami kolczystymi kręgosłupa. W tej metodzie stosuje się instrumentarium tytanowe (śruby), połączone prętami, na których dokonuje się korekcji skrzywienia. W wyniku operacji dochodzi do skorygowania deformacji kręgosłupa (3D).

 

Dostęp przedni – spondylodeza przednia.

 

 

Jest to rzadko wykonywana operacja. Pomimo nazwy cięcie wykonuje się na bocznej powierzchni klatki piersiowej lub brzucha, w zależności od lokalizacji szczytu skrzywienia. Jest to rzadko wykonywany rodzaj operacji, zarezerwowany dla pacjentów z krótkołukowym pojedynczym skrzywieniem. Korekcji dokonuje się na pręcie osadzonym na śrubach wprowadzonych bezpośrednio w trzony kręgowe.

 

Przed przystąpieniem do operacji zawsze muszą być wykonane dodatkowe zdjęcia RTG w przechyłach lub zdjęcie elongacyjne aby zaplanować sposób i zakres leczenia. Rzadko konieczne jest wykonanie badania MRI lub CT, ewentualnie innych badań aby wykluczyć wady wrodzone rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych.

 

 

Możliwe powikłania

Operacje usztywnienia kręgosłupa cechują się bardzo wysoką skutecznością, powikłania są niezwykle rzadkie. Jednak zawsze trzeba się liczyć z ich wystąpieniem. Szczegółowo zostaną omówione podczas przedoperacyjnej konsultacji.