Konsultacje

 

Pierwsza wizyta to wywiad i badanie lekarskie (w tym badanie czynnościowe kręgosłupa), analiza posiadanych badań dodatkowych (RTG, MRI itp.), postawienie diagnozy oraz zaplanowanie leczenia. Badanie czynnościowe jest istotnym elementem konsultacji, który pozwala na skorelowanie objawów z wynikami badań obrazowych. W kluczowy sposób pozwala to na postawienie precyzyjnej diagnozy i rokowania.

 

 

 

Przed pierwszą konsultacją dobrze zgromadzić wszystkie posiadane badania i informacje medyczne, w tym karty wypisowe ze szpitali, badania obrazowe: Rtg, MRI, CT i inne.

Jednak nie jest konieczne wcześniejsze wykonanie badań obrazowych typu rezonans magnetyczny przed pierwszą konsultacją. W razie potrzeby stosowne badania zostaną zalecone.

 

Terapia jest prowadzona zależnie od objawów. O ile rodzaj choroby kręgosłupa i stopień jej zaawansowania na to pozwala, zawsze podejmowana jest próba leczenia zachowawczego.

 

W sytuacji wyczerpania możliwości leczenia zachowawczego pacjent otrzymuje propozycję leczenia operacyjnego kręgosłupa z pełną informacją o rodzaju i zakresie zabiegu oraz rokowaniu co do pełnego powrotu do zdrowia.