Publikacje

P.Radło, A.Smętkowski, M.Tęsiorowski. Polskie mianownictwo choroby dyskowej lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Prz. Lek. 2014: T. 71, nr 7, s. 394-399.

W.Kącki, B.Jasiewicz, P.Radło. Stabilizacja śródszpikowa i wydłużanie na gwoździu śródszpikowym - dwuetapowe leczenie pourazowego stawu rzekomego uda ze skróceniem. Studium przypadku. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2014 : Vol. 16, nr 6, s. 661-667.

P.Radło, P.Rajski, A.Smętkowski, W.Kącki, D.Zarzycki, M.Tęsiorowski. The problem of treatment of spinal degenerative disease in patients with Parkinson's disease. A case report. J. Spine Surg. 2013, nr 2, s. 17-26.

E.Lipik, M.Tęsiorowski, D.Zarzycki, P.Radło, W.Kącki. Operative treatment of spinal metastatic tumors and primery spinal tumors - the review of the clinical data. J. Spine Surg. 2013, nr 1, s. 25-35.

A.Smętkowski, K.Łokas, T.Potaczek, J.Lasota, P.Radło, D.Zarzycki. Pedikularna stabilizacja przezskórna w leczeniu niestabilności kręgosłupa - 2 lata doświadczeń. J. Spine Surg. 2012, nr 2, s. 38.

A.Smętkowski, D.Zarzycki, K.Łokas, T.Potaczek, J.Lasota, P.Radło. Vertebroplastyka - skuteczna metoda leczenia czy tylko drogie placebo? J. Spine Surg. 2012, nr 2, s. 32.

E.Lipik, P.Radło, W.Kącki, D.Zarzycki, M.Tęsiorowski. Leczenie chirurgiczne przerzutów nowotworowych i nowotworów pierwotnych kręgosłupa - przegląd materiału klinicznego. J. Spine Surg. 2012, nr 2, s. 28-29.

P.Radło, A.Smętkowski, E.Lipik, D.Zarzycki, M.Tęsiorowski. Zasady EBM na przykładzie dyskusji o efektywności wertebroplastyki. J. Spine Surg. 2012, nr 2, s. 47.

P.Radło, E.Lipik, A.Smętkowski, W.Kącki, D.Zarzycki, M.Tęsiorowski. Skuteczność mikrodyscektomii w oparciu o medycynę opartą na faktach  J. Spine Surg.2012, nr 2, s. 54

D.Zarzycki, A.Smętkowski, J.Lasota, P.Radło, K.Łokas. Two interspinous spacers in the treatment of bisegmental degenerative disc disease. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2010.

D.Zarzycki, A.Smętkowski, J.Lasota, P.Radło, J.Adamczyk. Ocena wyników leczenia dyskopatii lędźwiowej z użyciem ekspandora międzykolczystego inSwing. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009

D.Zarzycki, M.Kaliciński, B.Bakalarek, A.Winiarski, P.Radło. A.Rymarczyk. Zabiegi endoskopowe w chirurgii kręgosłupa. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja Vol. 7, Nr 3, 2005

D.Zarzycki, P.Radło, A.Winiarski, Ciupik L., G.Makieła. Hiperkyfotyzacja - problem instrumentowania przedniego skolioz idiopatycznych. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Red L. Ciupik, D. Zarzycki. Polska Grupa DERO. 2005.

D.Zarzycki, A.Winiarski, G.Makieła, P.Radło, A.Rymarczyk, M.Kaliciński. Wczesne wyniki operacyjnego leczenia skolioz metodą spondylodezy przedniej międzytrzonowej "kość na kość". Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja Vol. 7, Nr 2, 2005

D.Zarzycki, A.Winiarski, P.Radło, G.Makieła, Kasprzyk M. Porównanie wyników radiologicznych operacyjnego leczenia skrzywień piersiowo-lędźwiowych w skoliozach idiopatycznych metodą spondylodezy tylnej i przedniej "kość na kość". Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja Vol. 7, Nr 3, 2005

D.Zarzycki, A.Winiarski, P.Radło, G.Makieła. Technika "kość na kość" w leczeniu bocznego skrzywienia kręgosłupa. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. red. Lechosława F. Ciupika, Daniela Zarzyckiego. - Zielona Góra : Polska Grupa DERO : Stowarzyszenie Studiów i Badań Kręgosłupa, 2005.

D.Zarzycki, A.Winiarski, Radło P. Nowatorska technika leczenia bólu krzyża - proteza jądra miażdzystego. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. red. Lechosława F. Ciupika, Daniela Zarzyckiego. - Zielona Góra : Polska Grupa DERO : Stowarzyszenie Studiów i Badań Kręgosłupa, 2005.

D.Zarzycki, P.Radło. Wszczepy międzytrzonowe w leczeniu choroby dyskowej kręgosłupa lędźwiowego. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2004, Vol.6, Nr 3.

 

 

Projekty

Ocena częstości występowania spondyloartropatii u chorych leczonych operacyjnie z powodu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego. Kierownik projektu P.Radło Projekt statutowy CM UJ.  2015-2017.

 

 

Prezentacje

P.Radło, A.Smętkowski, M.Tęsiorowski, B.Jasiewicz, T.Potaczek. Lumbar discectomy and microdiscectomy - a "gold standard" in spine surgery? 19th International Medical Esperanto Congress & 1st Central European Biomedical Congress "Chronic Diseases as Challenge for Contemporary Societies in the 21st Century”, Budapest, Hungary, 16-20 July 2014.

A.Smętkowki, T.Potaczek, P.Radło, M.Tęsiorowski. Kręgozmyk węzinowy: porównanie wynik leczenia metodą spondylodezy tylno-bocznej oraz spondylodezy międzytrzonowej z tylno-boczną. V Międzynarodowy Zjazd PTChK, 23-25.10.2014, Zakopane.

A.Szczęśniak, M.Kaliciński, W.Kącki, P.Radło, K.Łokas, J.Adamczyk. Porównanie efektywności procedury PLIF dla segmentów L4/L5 i L5/S1 kręgosłupa. V Międzynarodowy Zjazd PTChK, 23-25.10.2014, Zakopane.

P.Radło,  A.Smętkowski, E.Lipik, W.Kącki, M.Tęsiorowski, P.Koszyk, B.Jasiewicz, T.Potaczek, G.Makieła. Operacyjne leczenie deformacji degeneracyjnych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w świetle doniesień EBM. V Międzynarodowy Zjazd PTChK, 23-25.10.2014, Zakopane.

P.Radło, P.Rajski, W.Kącki, A.Smętkowski, M.Tęsiorowski, D.Zarzycki. Trudności w leczeniu operacyjnym pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowego w przebiegu choroby Parkinsona. 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh. Bydgoszcz 6-9.06.2013.

P.Rajski, P.Radło, A.Smętkowski, M.Tęsiorowski, W.Kącki. Blokady nerwów korzeniowych i stawów międzykręgowych i leczeniu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego. 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh. Bydgoszcz 6-9.06.2013.

T.Potaczek, P.Radło, D.Zarzycki. Surgery treatment of congenital and secondary scoliosis. Use of Inter-rib Distraction Stabilizer®. Aktualne problemy traumatologii i ortopedii wieku dziecięcego. 21-22 wrzesień 2012, Czeboksary, Rosja

Anterior short spinal fusion in the treatment of adolescent idiopathic scoliosis. „Bone on bone” technique. Retrospective review of 250 consecutive patients with 8 years follow up.  D.Zarzycki, P.Radło, T.Potaczek, R.Gaines. Aktualne problemy traumatologii i ortopedii wieku dziecięcego. 21-22 wrzesień 2012, Czeboksary, Rosja

P.Radło. Dyscektomia w świetle Evidence Based Medicine. I Kongres Instytutu McKenziego Polska, Warszawa 26-28.05.2011

P.Radło. Leczenie zwyrodnieniowej choroby dyskowej za pomocą implantacji autogennych komórek macierzystych. I Kongres Instytutu McKenziego Polska, Warszawa 26-28.05.2011

D.Zarzycki, A.Smętkowski, J.Lasota, P.Radło, J.Adamczyk. Trudności i powikłania leczenia choroby dyskowej kręgosłupa z użyciem dystraktora międzykolczystego.  III Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Zakopane 14-16.10.2010

D.Zarzycki, A.Smętkowski, J.Lasota, P.Radło, J.Adamczyk. Ocena wyników leczenia chorych z degeneracyjną chorobą dyskową po implantacji ekspandora międzykolczystego. III Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Zakopane 14-16.10.2010

Ocena pacjentów z wielopoziomową spondyloartrozą lędźwiową po leczeniu operacyjnym – 12 miesięcy obserwacji.  D.Zarzycki, A.Smętkowski, P.Radło, P.Rajski, J.Adamczyk II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 24-25.10.2008

D.Zarzycki, P.RadłoJ.Lasota, A.Smętkowski, J.Adamczyk, G.Makieła. Wyniki leczenia operacyjnego dyskopatii lędźwiowej metodą dystraktora międzykolczystego. II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 24-25.10.2008

D.Zarzycki, P.Radło, J.Lasota, A.Smętkowski, J.Adamczyk, G.Makieła. Dystraktory międzykolczyste w odcinku lędźwiowym kręgosłupa – ocena metody. II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 24-25.10.2008

D.Zarzycki, T.Potaczek, A.Winiarski, B.Jasiewicz, G.Makieła, P.Radło. Porównanie radiologicznych efektów leczenia chirurgicznego skoliozy idiopatycznej u młodzieży z dostępu przedniego metodą bone-on-bone oraz z dostępu tylnego. Eurospine 2007- 9th Annual Meeting of the Spine Society of Europe 3.6 październik 2007r.- Brussels, Belgium

D.Zarzycki, T.Potaczek, A.Winiarski, B.Jasiewicz, G.Makieła, P.Radło. Spontaniczna korekcja wtórnego skrzywienia w młodzieńczej skoliozie idiopatycznej leczonej chirurgicznie metodą stabilizacji przedniej bone-on-bone. Eurospine 2007- 9th Annual Meeting of the Spine Society of Europe 3.6 październik 2007r.- Brussels, Belgium

D.Zarzycki, T.Potaczek, A.Winiarski, B.Jasiewicz, G.Makieła, P.Radło. Porównanie radiologicznych efektów leczenia chirurgicznego skoliozy idiopatycznej u młodzieży z dostępu przedniego metodą bone-on-bone oraz z dostępu tylnego. Eurospine 2007- 9th Annual Meeting of the Spine Society of Europe 3.6 październik 2007r.- Brussels, Belgium

W.Kącki, B.Jasiewicz, M.Tęsiorowski, M.Zarzycka, P.Radło, K.Kącka. Femoral Lengthening Over an Intramedullary Nail - Our Own Experiences. 3 rd Meeting of the A.S.A.M.I. International, 27-29 maj 2004, Stambuł, Turcja

Results of posterior fusion in the treatment of severe idiopathic scoliosis. D.Zarzycki, M.Zarzycka, W.Kącki, B.Jasiewicz, A.Radło, P.Radło, A.Rymarczyk, A.Koniarski. 5th Annual Meeting of the Spine Society of Europe, Prague, Czech Republic, September 30-October 4, 2003.

Comparison of different methods in operative treatment of severe idiopathic scoliosis. M.Zarzycka, B.Jasiewicz, D.Zarzycki, W.Kącki, Rymarczyk A., P.RadłoA.Radło, A.Koniarski. 5th Annual Meeting of the Spine Society of Europe, Prague, Czech Republic, September 30-October 4, 2003.

Results of combined anterior and posterior fusion in the treatment of severe idiopathic scoliosis. W.Kącki, D.Zarzycki, M.Zarzycka, B.Jasiewicz, P.Radło, A.Rymarczyk, A.Radło, A.Koniarski. 5th Annual Meeting of the Spine Society of Europe, Prague, Czech Republic, September 30-October 4, 2003.

Wydłużane kości udowej z zastosowaniem gwoździa śródszpikowego doświadczenia własne. W.Kącki, B.Jasiewicz, M.Tęsiorowski, M.Zarzycka, D.Zarzycki, Radło P. XV Międzynarodowa Konferencja Poświęcona 15-leciu Stosowania Metody Ilizarowa w Polsce, Wrocław 2003.

 

Wykłady i kursy

P.Radło, E.Lipik, Leczenie operacyjne choroby dyskowej szyjnego odcinka kręgosłupa. XI Spotkanie Terapeutów Dyplomowanych i Certyfikowanych MDT, Kielce 19-20.04.2013

P.Radło. Praktyka oparta na faktach – EBP. IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 11-13 października 2012, Zakopane.

P.Radło. Kurs: Choroba dyskowa: patofizjologia i leczenie w świetle badań Evidene Based Medicine. Centrum Dydaktyczno-Kongresowe WL UJ CM, 11 czerwiec 2011